Logi sisse

Tööjõukulude kalkulaator

Sisesta sinistele väljadele palgagrupi nimi, ühe töötaja brutopalk ning sellist palka saavate või tulevikus saama hakkavate töötajate arv. Kõige all olev tabel näitab tööjõukulusid erinevate perioodide kohta. Prognoosi sisestatavad tööjõukulud peavad olema vastavuses tulevikuperioodi pikkusega. See on väga oluline, ära seda unusta.

Palgaandmed
Palgagrupi nimi
Brutopalk kalendrikuus
Töötajate arv
?

Näiteks: juhataja (1), keskastmejuhid (2), raamatupidaja (1), kunstnikud ja luuletajad (7), leemekulbi liigutajad (12), valvurid (4).

Töötaja töötuskindlustus
Tööandja töötuskindlustus
Kogumispension
Tulumaksuvaba miinimum
Tulumaks
Töötaja(te) netopalk kalendrikuus
Sotsiaalmaks
Tööandja tööjõukulud kalendrikuus
Tööandja tööjõukulud erinevatel perioodidel
nädalas (7 p)
kalendrikuus (30 p)
kvartalis (90 p)
poolaastas (180 p)
aastas (360 p)
vali ise periood (p)