Logi sisse

Laenu- ja liisingukalkulaator

Sisesta sinistele väljadele laenu- või liisingukohustuse lähteandmed. Jälgi, et annad sisendid kooskõlas prognoosis kasutatavate perioodidega (vt sisendväljade juures küsimärkide taga avanevat juhendinfot).

Kalkulaator arvutab kaks graafikutüüpi. Vali neist sobivam. Kaheldes eelista annuiteetgraafikut. Prognoosi kanna valitud maksegraafikust vaid põhiosa tagasimaksed miinusmärgiga. Intressid arvutab ja lisab prognoos ise. Mudeli kasutusjuhendis käsitletakse kahe graafikutüübi vahel valiku tegemist pikemalt.

Lähteandmed
Kohustuse pikkus aastates
Summa
?

Laenu puhul kogu laenusumma.

Liisingu puhul vara maksumusest krediidiasutuse poolt finantseeritav osa (näide: vara maksumus 100 000 €, omafinantseering 20%. Krediidiasutuse osa on 80% ehk 80 000 €).

Intress
?

Intressmaksed on siin graafikus illustreerivad ning finantsprognoosi neid ärge üle viige. Iga kohustuse intressi suurus tuleb prognoosis sisestada finantseerimise rahavoogudes. Prognoosmudel arvutab seejärel intressimaksed õigetesse kohtadesse ise. Nii siin graafikus kui ka prognoosmudelis tuleb kasutada iga kohustuse intressi kogusuurust.

Intressi kogusuurus = krediidiandja eeldatav fikseeritud riskimarginaal + Euribor (või krediidiandja baasintress). Arvutamisel soovitame järgida järgmist põhimõtet:

Ole konservatiivne ning püüa prognoosides kasutada laenuperioodi eeldatavalt suurimat intressi. Kui panga poolt Teile pakutav riskimarginaal on ettevõtte profiili pealt kuidagi ennustatav, siis Euribor (või krediidiandja baasintress) on ajas muutuv suurus. Arvesta alati intresside tõusuga (potentsiaalse languse võid tähelepanuta jätta). Näiteks täna võiks 5 aastase laenu puhul intressi kogusuurus = panga eeldatav riskimarginaal + tänane Euribor + igaks juhuks veel 2,0%. P.S. Enamasti kasutatakse 6 kuu Euribori.

%
Maksete arv aastas
?

Maksete arv aastas vali vastavalt sellele, missuguse pikkusega perioode kasutad prognoosi tulevikupoolel.

Näide 1: kui kõik tulevikuperioodid on aasta pikkused, siis isegi kui sa kavatsed tegelikkuses laenu maksta iga kuu, tuleb prognoosis viiele tulevikuaastale (igaühele) sisestada 12 kuu põhiosa maksete summa. Sellisel juhul on mõistlik maksete arvuks aastas määrata 1.

Näide 2: kui mõned tulevikuperioodidest on kuu pikkused, mõned kvartali pikkused ja mõned aasta pikkused, siis tuleb maksete arvuks aastas määrata 12. Seejärel tuleb genereeritud laenugraafikust prognoosi jaoks kannatlikult välja noppida kuiste perioodide jaoks põhiosa kuumaksed, kvartalite jaoks liita kolme kuu põhiosa tagasimaksed ning aastaste perioodide jaoks liita 12 kuu põhiosa maksed. Annuiteetgraafiku puhul tuleb jälgida, et graafikust maksete „noppimine ja liitmine“ toimuks ajaliselt õiges järjekorras (sest põhiosa tagasimaksed annuiteetgraafikus hilisematel perioodidel suurenevad).

ANNUITEETGRAAFIK VÕRDSE PÕHIOSAMAKSE GRAAFIK
Per.nr. Põhiosa tagasimakse Laenusaldo perioodi lõpul Intressimakse Makse kokku Põhiosa tagasimakse Laenusaldo perioodi lõpul Intressimakse Makse kokku