Kasutajate Finantsandmete hoidmise põhimõtted

Finantskeskus OÜ peab Kasutajate Finantsandmete konfidentsiaalsena hoidmist väga oluliseks ning teeb kõik, et kaitsta oma klientide andmeid. Käesolevad Kasutajate Finantsandmete hoidmise põhimõtted reguleerivad Kasutajate Finantsandmete hoidmist internetikeskkonna www.finantskeskus.ee ning kõigu selle alamlehekülgede omanikettevõttes Finantskeskus OÜs.

1. Kasutatavad mõisted.
1.1. Internetikeskkond on finantsplaneerimise keskkond www.finantskeskus ning kõik selle alamleheküljed.
1.2. Finantskeskus – Internetikeskkonna omanik Finantskeskus OÜ.
1.3. Kasutaja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada Internetikeskkonda.
1.4. Finantsandmed on arvandmed, mida Kasutaja edastab Internetikeskkonda tema enda poolt töötlemiseks Internetikeskkonna poolt pakutavate teenuste raames.

2. Kasutaja nõusolek Finantsandmete hoidmiseks.
Kasutades, olles kasutanud või avaldades tahet kasutada Internetikeskkonda, annab Kasutaja Finantskeskusele nõusoleku oma Finantsandmete hoidmiseks vastavalt käesolevatele Kasutajate Finantsandmete hoidmise põhimõtetele.

3. Finantsandmete hoidmise põhimõtted.
3.1. Minimaalsus – Internetikeskkond palub Kasutajatelt edastada sisenditena vaid neid Finantsandmeid, mis on vajalikud väljundite arvutamiseks ning talletab Finantsandmed vaid ajavahemikuks, mil Kasutaja Internetikeskkonda teenuseid kasutab.
3.2. Turvalisus – Kasutaja poolt Internetikeskkonda edastatud Finantsandmed on konfidentsiaalsed kolmandate isikute jaoks (sh teiste Internetikeskkonna Kasutajate jaoks). Finantskeskus rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, et kaitsta Kasutajate Finantsandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise ning avalikuks tuleku eest. Finantskeskus võib omal äranägemisel ja igal ajal Finantsandmete konfidentsiaalsuse huvides või muul põhjusel kustutada kõik Kasutaja poolt edastatud Finantsandmed.
3.3. Privaatsus – Internetikeskkond talletab Kasutaja Finantsandmeid vaid Kasutaja enda jaoks ning võimaldab neid Internetikeskkonnas töödelda vaid Kasutajal endal.