Milleks kasutada?

Mudel on mõeldud ettevõtete:

finantsanalüüsiks (nii enda kui ka võõra ettevõtte finantsseisundi analüüsimiseks);
likviidsuse planeerimiseks;
investeeringute ja kulude planeerimiseks;
teisteks finantsalasteks töödeks (sh maksejõulisuse hindamine, ettevõtte väärtuse hindamine, saneerimine jne).

Mudel on professionaalne tööriist, sest:

on dünaamilise ülesehitusega, kuna olulist osa tulevikuprognoosist saab kujundada nii täisarvude kui ka protsentsuhete kaudu;
pöörab suurt tähelepanu likviidsusküsimustele;
on mugav „mis siis, kui“ stsenaariumite läbimängimiseks, sest kogu prognoos asub ühel töölehel;
on tasakaalus, kuna ei keskendu vaid tulevikuprognoosidele, vaid vaatleb põhjalikult ka mineviku majandustulemusi;
on sobiv nii lühikeste kui ka pikkade prognooside tegemiseks, kuna mudel võimaldab mineviku-sisenditena ja tuleviku-väljunditena kasutada vabalt valitud pikkustega perioode (aasta, kvartal, kuu jne);
valminud finantsprognoos on võrreldav teiste professionaalsete finantsprognoosidega, sest mudel jälgib oma ülesehituses Eesti raamatupidamise põhiaruannete vorme;
sisaldab kahte olulist abivahendit: terve ettevõtte personalikulude kalkulaator ning laenu- ja liisingumaksete kalkulaator;
arvutab olulised finantssuhtarvud. Leitakse mineviku ja tuleviku käibekapitali, tasuvuse, likviidsuse, maksevõime, kapitali struktuuri, aktiivsuse ja komplekssuhtarvud;

Proovi, sest see on:

Tasuta – mudeli kasutamine ei maksa midagi. Tasuline on pooleli jäänud tööde salvestamine teenusepakkuja serverisse. Lunastatud salvestamisperioodi lõppemisel talletatud prognoosid säilivad ning nendega saab tasuta edasi töötada, kuid uusi salvestisi teha ei saa. Uue salvestamisperioodi ostmisel taastub salvestamise funktsioon. Lühidalt: maksa vaid siis, kui vajad salvestamise funktsiooni.
Kasutajasõbralik – mudel püüab kasutaja aega säästa ja küsib vaid hädavajalikud sisendid.
Kõikjalt ligipääsetav – mudel töötab üle interneti.
Turvaline – kasutaja suhtleb mudeliga üle turvalise HTTPS internetiühenduse (sama, mida kasutavad internetipangad). Kasutajaandmed asuvad ja mudel töötab tunnustatud Zone Media serveripargis. Teenuse pakkujal on hoolikalt läbi mõeldud ja kodulehel kajastatud kasutajaandmete, sh kasutajate finantsandmete, hoidmise kord, mis tagab turvalisuse ning kasutajate andmete kaitse.

Kõik on maru hea, kuid kas mudelil puudusi ka on?

mudelis tehtud tööd ei saa praegu veel mudeliväliselt salvestada. Arendusmeeskond töötab xlsx (Excel) ja pdf formaatide juurutamisega. Praegu saab neid formaate eritöö raames tellida mudeli loojatelt.