Bilansid

Mineviku bilansid

Sisesta mineviku bilansid ning veendu, et passiva all olevad kaks kontrollrida ei näita minevikuandmetes vigu. Mineviku kasumiaruannetest ja bilanssidest arvutab mudel bilansside alla käibekapitali suhtarvud ning muud olulised suhtarvud. Enne bilansside tulevikuprognoosi kallale asumist lõpeta kõikide kasutusele võetud minevikuperioodide kasumiaruannete ja bilansside sisestamine.

Bilansside prognoos

Tuleviku bilansid koostab mudel kasumiaruannete ja rahavoogude prognooside ning käibekapitali suhtarvude alusel. Vaikimisi kasutab mudel kõikide tulevikuperioodide käibekapitali suhtarvudena viimase (värskeima) minevikuperioodi vastavaid näitajaid. Kasutaja ülesanne on mudeli koostatud prognoosi vajadusel korrigeerida käibekapitali suhtarvude muutmise ja/või kasumiaruannete ja/või rahavoogude sisendite muutmise abil.

Nõuanne: töölehe ülalt teisele reale on tulevikubilanssidest dubleeritud rida raha ja pangakontod. Jälgi seda rida prognoosis muutusi tehes. Positiivne väärtus näitab perioodi lõpuks arvelduskontole kujuneva vaba raha hulka. Üksikute perioodide miinusväärtus viitab reeglina likviidsusprobleemidele. Üha süvenev miinus viitab enamasti probleemsele kasumlikkusele.