Mis on sale-and-leaseback tehing?

Sale-and-leaseback tehing on müügi ja tagasiostu tehing.

Tehing mil vara omanik esmalt müüb vara ning seejärel ostab kindlaksmääratud perioodi jooksul ostjalt vara enda omandusse tagasi. Enamasti teevad sale-and-leaseback tehinguid juriidilised isikud. Levinud on tehingud kinnisvara, seadmete ja sõidukitega.

Müüja poolt vaadates on enamasti tehingu põhjuseks:
– soov vabastada kapitali ja investeerida see oma põhitegevusse või uutesse tegevustesse;
– soov mõneks ajaks vabaneda vara omamisega kaasnevatest kohustustest (nt hooldus) ja omanikuriskidest (nt kui vara on finantseeritud pangalaenuga, siis majanduskeskkonna muutused võivad kaasa tuua soovimatud krediidikulusid).

Ostja poolt vaadates ostetakse sisuliselt müüja äririsk. Ostja püüab selle riski maandamiseks hinnata:
– müüja võimet vara tagasi osta;
– tagasiostmise ebaõnnestumisel uue ostja või üürniku leidmise keerukust; vara hooldamise ning parendamise kulusid; kinnisvara puhul objekti teist laadi kasutamiseks ümberehitamise võimalusi jms.

Tehing on kasulik, kui:
- müüjal-tagasiostjal on vaja vabastada kapitali ning vara müük ja tagasiostmine on kasulikum kui alternatiivsed kapitali hankimise võimalused;
– ostja-tagasimüüja võimalik majanduslik kasu kaalub üles võimaliku kahju.

Sageli aetakse sale-and-leaseback tehing segamini tavalise müügitehinguga, kus vara müüja soovib pärast müüki jääda tavapäraseks rentnikuks ning ei soovi saada uuesti vara omanikuks.