Finantsprognooside koostamise ja analüüsimise mudel

Alusta

Professionaalne

Planeeri likviidsust, kulusid, investeeringuid ja laene. Analüüsi mineviku ja tuleviku finantssuhtarve. Hinda maksejõulisust. Uuri sensitiivsust.

Dünaamiline

Olulist osa tulevikuprognoosist saab kujundada nii täisarvude kui ka protsentsuhete kaudu. Excel seda ei võimalda.

Kasutajasõbralik

Mudeli kasutamist hõlbustab põhjalik abiinfo. Mudeli ülesehitus järgib Eesti raamatupidamise põhiaruannete vorme.

Turvaline

Mudel ei küsi, millise ettevõtte andmeid analüüsitakse. Kasutaja suhtleb mudeliga üle turvalise HTTPS internetiühenduse.